Course curriculum

 • 1
  ติวเนื้อหาใบขับขี่สวีเดน
  • P-skylt ป้ายจอดรถ
  • Datumparkering ป้ายจอดตามวัน
  • Datumparkering ป้ายจอดตามวัน
  • 6 ขั้นตอนเช็คความปลอดภัย (ภายในรถ)
  • 7 ขั้นตอนเช็คความปลอดภัย (ภายนอกตัวรถ)
  • 6 ข้อควรจำ เกี่ยวกับแบตรถยนต์