คอร์สนี้ประกอบไปด้วย

 • วีดีโอ

  ประกอบไปด้วยวีดีโอจำนวน 4 ตอน (1 ชั่วโมง 52 นาที)

 • แบบฝึกหัด

  มีแบบฝึกหัดให้ฝึกเรียนไปพร้อมกับวีดีโอในแต่ละตอน (.pdf)

 • Bonus material

  แบบฝึกหัดในแต่ละตอน สามารถดาวน์โหลดเก็บลงในคอม ในมือถือ ใน iPad หรือปรินทร์ออกมาได้

Course curriculum

 • 1
  เรียนภาษาจากแบบฝึกหัด ฟรี! ตอนที่ 1
  • แบบฝึกหัด ตอนที่ 1
  • Annos
 • 2
  เรียนภาษาจากแบบฝึกหัด ฟรี! ตอนที่ 2
  • แบบฝึกหัด ตอนที่ 2
  • Yrke
 • 3
  เรียนภาษาจากแบบฝึกหัด ฟรี! ตอนที่ 3
  • แบบฝึกหัด ตอนที่ 3
  • Jockes
 • 4
  เรียนภาษาจากแบบฝึกหัด ฟรี! ตอนที่ 4
  • แบบฝึกหัด ตอนที่ 4
  • Brott
 • 5
  เรียนภาษาจากแบบฝึกหัด ฟรี! ตอนที่ 5
  • ตอนที่ 5
  • Direkta och indirekta frågor
 • 6
  เรียนภาษาจากแบบฝึกหัด ฟรี! ตอนที่ 6
  • ตอนที่ 6
  • Välj preposition
 • 7
  เรียนภาษาจากแบบฝึกหัด ฟรี! ตอนที่ 7
  • ตอนที่ 7
  • Frågande adverb